3 Aug 2012

၀တ္ရြတ္စဥ္

၀တ္ရြတ္စဥ္စာအုပ္အား ၿမန္မာနိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးရွိ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ားတြင္ လာေရာက္၀တ္ၿပဳသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လႈဳဒါန္းပါသည္။ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားအား ေနာက္လူမ်ားအတြက္ ၿပန္လည္ထားခဲ့ၿဖင္းၿဖင့္ ကုသိုလ္ယူနိုင္ၾကပါေစ..။

credit:
http://www.cariyarama1.com 

Dhamma Sat

0 comments:

Post a Comment