2 Dec 2011

ဓမၼဓူတ အရွင္ေဆကိႏၵ တရားေတာ္မ်ား စုစည္းမႈ


ဓမၼဓူတ အရွင္ေဆကိႏၵရဲ့ တရားေတာ္ေတြ စုစည္းထားတာ ၿဖစ္ပါတယ္။
နာယူလိုယူမ်ား download ရယူပါခင္ဗ်ား..
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part1.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part2.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part3.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part4.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part5.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part6.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part7.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part8.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part9.mp3
 • AshinChekaida-PahtanaMeaning-Part10.mp3
 • UCeikaida-AdeikhtanParami.mp3
 • UCeikaida-DanaParami.mp3
 • UCeikaida-KhandiParami.mp3
 • UCeikaida-MettaParami.mp3
 • UCeikaida-NaikamaParami.mp3
 • UCeikaida-ThilaParami.mp3
 • UCeikaida-ThitsarParami.mp3
 • UCeikaida-UpekhaParami.mp3
All download....,
ဒီေနရာမွာ download ရယူပါခင္ဗ်ား..။

.

0 comments:

Post a Comment